Για σένα χόρευαν τα πουλιά, πατέρα...

Σάββατο, 2 Ιουνίου 2012

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΒΟΛΟΥΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΒΟΛΟΥ
Χωρίς λόγια. Δε μπορούσα να μη στείλω εκεί!